دیجی وب

بروز ترین سایت دانلود و اخبار

تبلیغات

ads soon ...

  • فراز و نشیب در روابط آلمان و عربستان/تلاش برای تغییرات دیپلماتیک میان برلین-ریاض
  • آلمان از دیرباز با هدف تامین منافع سیاسی و اقتصادی خود و در راستای تحقق امنیت فراگیر در خاورمیانه مناسبات پر فراز و نشیبی را با عربستان پشت سرگذاشته است.