دیجی وب

بروز ترین سایت دانلود و اخبار

تبلیغات

ads soon ...

  • افزایش 13 درصدی برداشت برگ سبز چای
  • 109هزار تن برگ سبز به ارزش 215 میلیارد تومان از باغ های چای گیلان و مازندران از اوایل اردیبهشت تاکنون برداشت شد که 13 درصد بیشتر از مدت مشابه پارسال است.