دیجی وب

بروز ترین سایت دانلود و اخبار

تبلیغات

ads soon ...

  • معرفی زیارت وارث/ منظور از کلمه وارث در زیارت امام حسین (ع) چیست؟
  • زیارات فراوانی در دنیای ما بچه مسلمان‌ها وجود دارد که هر کدام برای خود خواص و فضایلی بی مانند دارند و یکی از این زیارات که حال انسان را دگرگون می کند، زیارت وارث است.