دیجی وب

بروز ترین سایت دانلود و اخبار

تبلیغات

ads soon ...

 • دانلود کتاب زرتشت و زرتشتیان
 • 3-9-2018 کتاب کتابها 22

  کتاب زرتشت و زرتشتیان نوشته بهمن انصاری، مجموعه ای کمیاب از این دین، و تاثیر آن در فرهنگ ایرانی ست.


   


  این کتاب، به دو بخش اختصاص دارد.


  بخش نخست ، به صورت جامع تاریخ دین زرتشت در دوران باستان و ریشه و بنیان آن در هزاره های دور، و نقش آن در تکامل فرهنگ ایرانی با نگاهی فلسفی و عمیق، به کاوش در آورده است.


  بخش دوم ، تاریخ اجتماعی-سیاسی و فرهنگی زرتشتیان پس از ظهور اسلام با تکیه بر مهمترین منابع تاریخی گردآوری شده.


  همچنین ابهامات تاریخی و تاریخ کمتر شناخته شده ی پیروان مزدیسنا در دوران اسلامی، مورد بازشناسی قرار گرفته است.


   


  ایران زمین دارای تمدنی بزرگ با بیشینه ای هفت هزار ساله و فرهنگی غنی و پربار است. در گذر هزاره ها، قومیت های ایرانی در سرتاسر فلات ایران دست در دست یکدیگر داده و تمدنی باسکوه را بنیان گذاری کردند که با وجود فراز و نشیب های تاریخی، همچنان تا امروز استوار و پابرجا باقی مانده است.


  از مهمترین تحولاتی که باورها و اعتقادات ایرانیان را رشد داد و باعث پیشرفت در همه زمینه ها گردید، رنسانس فرهنگی زرتشت بود.


  پیش از اتحاد قومیت های ایرانی و تشکیل امپراطوری هخامنشیان، زرتشت – مصلح بزرگ ایرانی – دست به یک رفورم عمیق مذهبی زده، به اصلاح باورهای قدیمی ایرانی پرداخت و آیینی را برپاساخت که بعدها به نام خود او، کیش زرتشتی نام گرفت.


  درازای زمانی و گستره مکانی آیین زرتشت، به اندازه ای وسیع و عمیق بود که با روح و فرهنگ آریایی درآمیخت و در پیشرفت فرهنگ ناب ایرانی، نقش چشمگیری داشت.


  زرتشت، جایگاه الهی تمام خدایان از بین برد تا “اهورامزدا” تنها خدای واحد جهان مورد پرستش قرار گیرد.


   


  مهمترین عناوین این کتاب:


  دین‌زرتشتی؛ پیش از اسلام

  – زرتشت

  – ایران باستان و دین زرتشتی

  – اوستا


  زرتشتیان؛ پس از اسلام

  – تاریخ سیاسی (قرن یک تا شش هجری)

  – تاریخ سیاسی (قرن هفت تا چهارده هجری)

  – پراکندگی جغرافیایی

  – تاریخ فرهنگی


   


  نوشته دانلود کتاب زرتشت و زرتشتیان اولین بار در کتابها. پدیدار شد.