دیجی وب

بروز ترین سایت دانلود و اخبار

تبلیغات

ads soon ...

  • برنامه‌های مذهبی همه اقشار جامعه را پوشش دهد
  • نماینده، ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر گفت: دشمن به دنبال این است که مردم هویت دینی خود را از دست بدهند، به همین خاطر برنامه‌های مذهبی باید بر محور مقاومت بوده و همه اقشار جامعه را پوشش دهد.