دیجی وب

بروز ترین سایت دانلود و اخبار

تبلیغات

ads soon ...

  • ۸۴۰ پل در فرانسه در معرض خطر فروریختن
  • طبق ارزیابی‌هایی که به دستور دولت فرانسه انجام شده است حدود ۸۴۰ پل در این کشور شدیدا آسیب دیده‌اند و حتی در معرض خطر فروریختن قرار دارند.