دیجی وب

بروز ترین سایت دانلود و اخبار

تبلیغات

ads soon ...

  • دولت تا مرداد ماه تنها 50 درصد مطالبات گندم کاران را پرداخت کرده است
  • عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی گفت: طبق گزارش وزارت کشاورزی تا مرداد ماه امسال تنها 50 درصد مطالبات گندمکاران پرداخت شده است.