دیجی وب

بروز ترین سایت دانلود و اخبار

تبلیغات

ads soon ...

  • به وسیله مسجد روحیه انقلابی‌گری را در جامعه حفظ کنیم
  • مدیر اجرایی مرکز رسیدگی به امور مساجد استان اصفهان با اشاره به نقش مساجد درانقلابی‌گری و ترویج فرهنگ انقلاب در جامعه گفت: امروز دشمن در پی جدایی مردم از مسجد، معنویت و دیانت است و باید از طریق مسجد و به وسیله مسجد روحیه انقلابی‌گری را در جامعه حفظ کنیم.