دیجی وب

بروز ترین سایت دانلود و اخبار

تبلیغات

ads soon ...

  • نخستین کنفرانس بین المللی کشاورزی مشترک ایران و افغانستان برگزار می شود
  • نخستین کنفرانس بین المللی کشاورزی مشترک جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی افغانستان آبان ماه سال جاری در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران مستقر در کرج برگزار خواهد شد.