دیجی وب

بروز ترین سایت دانلود و اخبار

تبلیغات

ads soon ...

  • «سند راهبردی خدمات رسانی به رزمندگان» عملیاتی شود
  • یاوند عباسی گفت: سند «سند راهبردی خدمات رسانی به رزمندگان» ظرفیت مناسبی برای خدمت به ایثارگران و رزمندگان است و باید هرچه سریع تر عملیاتی شود.