دیجی وب

بروز ترین سایت دانلود و اخبار

تبلیغات

ads soon ...

  • در حوزه زنان، گام‌های بسیار مهمی بعد از انقلاب برداشته شده است
  • معاون رئیس‌جمهور در حوزه زنان و خانواده گفت: در حوزه زنان، گام‌های بسیار مهمی بعد از انقلاب برداشته شده است، پیشرفت‌ها در حوزه زنان بعد از انقلاب نسبت به ابتدای انقلاب، نشانگر سرما‌یه‌گذاری کشور در این حوزه است.