دیجی وب

بروز ترین سایت دانلود و اخبار

تبلیغات

ads soon ...

  • تجهیز کارگاه‌های آموزشی دانشگاه علوم انتظامی امین از ابتدای سال جاری
  • معاون آماد و پشتیبانی ناجا گفت: کار تجهیز کارگاه‌های آموزشی دانشگاه علوم انتظامی امین از ابتدای سال 97 آغاز شده است.