دیجی وب

بروز ترین سایت دانلود و اخبار

تبلیغات

ads soon ...

  • طرح ترافیک خبرنگاری آقازاده ها باطل شد!
  • از بین افرادی که به عنوان آقازاده معرفی شده بودند و در لیست طرح خبرنگاری بودند مشخص شد که در حال حاضر فعالیت مطبوعاتی ندارند، حذف شد.