دیجی وب

بروز ترین سایت دانلود و اخبار

تبلیغات

ads soon ...

  • ممنوع بودن مرجوع کردن فرآورده‌های خام دامی
  • رئیس اداره دامپزشکی شهرستان قزوین گفت : مرجوع کردن فرآورده‌های خام دامی بسته بندی به شرکت‌های بسته بندی تخلف محسوب می‌شود.