دیجی وب

بروز ترین سایت دانلود و اخبار

تبلیغات

ads soon ...

  • اجماع جهانی آمریکا را منزوی کرده است
  • کارشناس روابط بین‌الملل گفت: همبستگی جهانی در برابر آمریکا کمک می‌کند که از لحاظ سیاسی توازن به ضرر آمریکا باشد و این موضع کشورهای جهان پشتوانه‌ای در برابر آمریکا برای ماست.