دیجی وب

بروز ترین سایت دانلود و اخبار

تبلیغات

ads soon ...

  • قلع و قمع از بدو ساخت و سازهای غیرمجاز دراستان گلستان
  • رئیس کل دادگستری استان گلستان گفت : برای توقف ساخت و ساز غیرمجاز باید از بدو اقدامات دستور قلع و قمع صادر شود.