دیجی وب

بروز ترین سایت دانلود و اخبار

تبلیغات

ads soon ...

  • نظارت حداکثری بیمه سلامت در زمینه فروش آزاد دارو /برخورد شدید دستگاه قضایی با متخلفان فروش آزاد دارو
  • رئیس کل دادگستری استان اصفهان با تاکید بر برخورد شدید دستگاه قضایی با متخلفان فروش آزاد دارو گفت: مهمترین و محکم ترین راه نظارت حداکثری بیمه سلامت در زمینه فروش آزاد دارو و سودجویی از آن در کشور است.