دیجی وب

بروز ترین سایت دانلود و اخبار

تبلیغات

ads soon ...

  • روایتی متفاوت از ماجرای 16 آذر 1332 از زبان معدود شاهدان عینی + فیلم
  • 16 آذر به عنوان یکی از روزهای ضداستکباری در تاریخ ملت ایران ماندگار و به دلیل حمله به حریم دانشجو و دانشگاه در تقویم کشورمان به عنوان "روز دانشجو" ثبت شد.