دیجی وب

بروز ترین سایت دانلود و اخبار

تبلیغات

ads soon ...

  • تحصیل ۱۷ هزار دانشجوی شاهد و ایثارگر در دانشگاه‌های علمی کاربردی
  • مدیرکل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه جامع علمی کاربردی از تحصیل ۱۷ هزار دانشجوی شاهد و ایثارگر در این دانشگاه‌های جامع علمی کاربردی سراسر کشور خبر داد.