دیجی وب

بروز ترین سایت دانلود و اخبار

تبلیغات

ads soon ...

  • به سوی صلح
  • 22-7-2018 کتاب کتابناک 33

    دسته: سیاست

    از پیشگفتار کتاب:
    - خاویر پرزد کوییار بی تردید یکی از موفق ترین دبیران کل سازمان ملل متحد بوده است که در طول دو د...