دیجی وب

بروز ترین سایت دانلود و اخبار

تبلیغات

ads soon ...

  • نسخه کوتاه مدت جمع آوری آب های سطحی/160 میلیارد تومان برای ساماندهی نیاز است
  • معاونت خدمات شهری شهرداری کرمانشاه گفت: اقدامات کوتاه مدتی برای رفع آبگرفتگی در سطح مناطق شهر کرمانشاه توسط خدمات شهری شهرداری انجام شده است و با وجود بودجه اندک به معضلات شهری رسیدگی می‌ شود.